Инструкције за плаћање

Плаћање из Србије

Уплата преко рачуна

Јавно предузеће “Пошта Србије”, Београд
Банка: EUROBANK DIREKTNA A.D., БЕОГРАД
Број рачуна: 150-0000001849480-98
Позив на број: унети број наруџбенице