Најчешћа питања

Поштанске производе и комисиону робу можете купити у преко 1.500 пошта широм Србије, као и поручивањем елекронским путем на интернет страници  http://epostshop.posta.rs.

Можете уплатити новац директно на наш рачун према достављеној инструкцији за уплату.

Поступак наручивања робе из електронске продавнице врши се тако што корисник услуга изабере жељени производ, између понуђених у електронској продавници и тај производ додаје у „Корпу за куповину”. Након извршеног избора производа, корисник услуга апликативно уноси тражене податке у понуђени електронски образац наруџбенице. Обавезни подаци који се уносе у наруџбеницу су: име и презиме, адреса, град, држава, контакт телефон и e-mail адреса. Попуњавањем наруџбине, корисник услуге потврђује саму наруџбину и одговара за тачност унетих података, кликом на дугме: „Наручите“.

Након слања наруџбенице, корисник услуга аутоматски добија електронску потврду о обављеној куповини, која садржи следеће податке: број и датум наруџбенице, наручени производ, односно списак наручених производа, износ наруџбине, инструкције и адресу за испоруку и инструкције за плаћање.

Производе можете поручити из целе Србије.

Поручивање можете обавити путем елекронске продавнице којој се приступа преко интернет странице: http://epostshop.posta.rs . Приликом наручивања вршите уплату новца директно на наш рачун према достављеној инструкцији за уплату.

Производи се шаљу Пост-експрес-ом на назначену адресу, према Ценовнику истакнутом на сајту  и роковима преноса ПостЕкспреса. Трошкове доставе плаћа купац. Корисник услуге се о трошковима уручења може информисати преко интернет странице Поште: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Корисник услуге може да изјави рекламацију Пошти ради остваривања својих права која се тичу саобразности робе, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Корисник услуге може да изјави рекламацију писаним путем, електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.).

Рекламација, када се подноси у писаној форми, доставља се на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција услуга, Таковска 2, ПАК: 135403, 11120 Београд. Електронска пошта за пријем рекламација је: epostshop@posta.rs

Продаја путем електронске продавнице Е-Post shop обухвата продају робе, односно производа, и то:

  1. сопствених производа и
  2. комисионе робе.